BARNAS KULTURHUS

iStock_000002859653Small.jpg
iStock_000015693936XSmall.jpg
Jente med fiolin xs.jpg
 
 

Kulturskole for alle

Barnas Kulturhus står for skolefritidstilbudet ved Children’s International School i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.

I tillegg tilbyr Barnas Kulturhus instrumentalundervisning for barn fra 6 år og oppover. VI har høyt utdannede instrumentallærere som har lang erfaring i å undervise elever i en 1 til 1 situasjon. Vi tilbyr undervisning på fiolin, cello, kontrabass, gitar, piano og vokal.

 
 
 
CIS_ekstra©SigmundWAarhaug-14.jpg
CIS_ekstra%25C2%25A9SigmundWAarhaug-24.jpg
 
 

SFO ORDNING

 

Barnas Kulturhus tilbyr SFO til alle elever ved Children’s International School. Tilbudet gjelder elever som går i 1. til 4. klasse og er åpent etter skoleslutt frem til kl. 16.30 hver dag. Elevene får et enkelt måltid etter skoletid, og det er mye tid til frilek etter en lang skoledag. SFO er åpent i de fleste feriene, men er stengt i juli måned. Det er alltid en voksen tilstede på uteplassen fra 07.30 til 08.00 som ser til de elevene som kommer tidligere enn 08.00 som er da skoledagen begynner.

 
group of multinational kids.jpg
 
 
 

Barnas Sommerorkester

Hvert år arrangerer vi Barnas Sommerorkester, en uke med gruppeøvelser og orkesterprøver som avsluttes med en flott konsert.